Taisyklės

Ele.lt taisyklės
 
 
Bendrosios nuostatos
 
Šios taisyklės (toliaus “Taisyklės”) yra sutartis tarp Kliento ir UAB 2MP, įmonės kodas 302717473 (toliau "Ele.lt"), kurioje yra nustatomos Kliento bei Ele.lt teisės, pareigos bei prekių pardavimo sąlygos Ele.lt elektroninėje parduotuvėje adresu www.ele.lt. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo momentu pakeisti sąlygas šioje Sutartyje, šiame tinklapyje, pakeitimams įsigaliojant tik į priekį.
Prašome peržiūrėti šias Taisykles atsakingai prieš pradėdami naudotis Ele.lt elektronine parduotuve. Visais atvejais yra laikoma, jog Klientas su šiomis Taisyklėmis yra susipažinęs bei su jomis sutinka.
Klientas garantuoja, jog yra pilnametė (-is) arba nepilnametė (-is) virš 14 metų amžiaus ir veikiantis su tėvų arba globėjų sutikimu.
 
Duomenų apsauga
 
Klientui registruojantis arba užsakant prekes be registracijos, turi būti nurodomi prekių užsakymui ir pristatymui reikalingi Kliento duomenys, kurie bus išimtinai naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais (išskyrus LR teisės aktų numatyta tvarka). 
Ele.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Ele.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.
Klientas, užsiregistruodamas Ele.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Ele.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
Ele.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų duomenų apsaugai.
 
Užsakymo pateikimo eiga
 
Klientas elektroninėje parduotuvėje pasirenka prekes ir suformuoja prekių krepšelį. 
Autorizacijos lange Klientas gali prisijungti prie elektroninės parduotuvės suvesdamas Ele.lt prisijungimo duomenis arba prisijungti, naudojantis Facebook sistema. Elektroninė parduotuvė suteikia galimybę atlikti pirkimą ir Klientui neprisiregistravus arba neprisijungus prie Elektroninės parduotuvės sistemos.
Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms įsigyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefoną ir elektroninį paštą, prekės pristatymui reikalingą informaciją tuo atveju, jeigu prekė turi būti pristatyta.
Užsakymo patvirtinimo lange dar kartą parodomas Kliento prekių krepšelio turinys ir galutinė prekių kaina. Spausdamas “Patvirtinti užsakymą” Klientas patvirtina užsakymą ir kartu patvirtina, jog yra susipažinęs bei sutinka su šiomis Taisyklėmis.
Elektroninėje parduotuvėje galima atsiskaityti naudodamasis savo banku internete arba pavedimu į Ele.lt banko sąskaitą. Kiti atsiskaitymo būdai nėra galimi.
Klientui apmokėjus užsakymą, Ele.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodoma jau įvykdyto Kliento užsakymo informacija.
Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Ele.lt vykdymo pradžios momentu.
 
Pristatymas
 
Prekių pristatymo tipą Klientas pasirenka prekių pirkimo metu.
Ele.lt įsipareigoja pristatyti prekes LR teritorijoje per 3-5 darbo dienas per AB Lietuvos paštas.
Imamas papildomas 1,45 Eur su PVM mokestis.
AB Lietuvos paštas prekes pristato Kliento nurodytu adresu arba į artimiausią pašto skyrių.
Klientui pageidaujant, prekes gauti greičiau arba su kurjerių paslaugomis LR teritorijoje, imamas papildomas 2,90 Eur su PVM mokestis kiekvienam prekių užsakymui, kuris nepriklauso nuo vienu metu perkamų prekių kiekio (vienos ir dešimties prekių pristatymo kaina yra tokia pati).
Tuo atveju, kai prekių pristatymas nėra galimas laiku dėl nenumatytų aplinkybių, Ele.lt kuo skubiau informuoja Klientą ir suderina naujas prekių pristatymo sąlygas. 
Klientas privalo nedelsiant informuoti Ele.lt elektroniniu paštu, jeigu prekes gauna pažeistoje pakuotėje, pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 
Apmokėjimas ir prekių kainos
 
Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš šių būdų: naudodamasis savo banku internete (AB bankas Swedbank; AB SEB bankas; DNB bankas; Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; Danske Bank A/S Lietuvos filialas; AB Šiaulių bankas; AB Citadele bankas), Paypal sistema arba pavedimu į Ele.lt banko sąskaitą LT507300010130087505.
Prekių kainos parduotuvėje ir prekių užsakyme yra nurodytos Litais su PVM.
Nurodyta įprastinė prekės kaina (vertė) yra kaina, atitinkanti kitoje (-ose) internetinėje (-ėse) parduotuvėje (-ėse) parduodamų tokių prekių kainą šio pasiūlymo paskelbimo mūsų svetainėje metu.
 
Grąžinimas ir garantija
 
Jeigu Klientas yra nepatenkintas prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu, jis gali pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio arba jam nepatinkančias prekes grąžinti per 60 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo tada, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo prekių gavimo dokumente).
Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
nebuvo naudojamos ar sugadintos
neprarado prekinės išvaizdos
išsaugotos prekių vartojamosios savybės
kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje
nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti Ele.lt prekių įsigijimo dokumentus.
Prekių pakeitimas, grąžinimas ir garantija yra vykdomi vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais.
Kliento sumokėta suma (be pristatymo išlaidų į Ele.lt) grąžinama ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prekių pristatymo į Ele.lt, Lentvario g. 21-12 , LT-27102 Vilnius. 
Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas.
 
Kita
 
Visi pranešimai Ele.lt turi būti pateikimi elektroniniu paštu info@ele.lt.   
Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir Ele.lt vyksta valstybine kalba.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.